Piirin kokoukset

Kymenlaakson Partiopiiri ry:n piirin sääntöjen mukaan

Piirin asioista päättää piirin kokous. Piirin varsinaiset kokoukset ovat vuosittaiset kevät- ja syyskokous. Kevätkokous pidetään helmi-maaliskuun aikana ja syyskokous loka-marraskuun aikana.

Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, jos vähintään 1/10 jäsenistä sitä hallitukselta pyytää erityisesti ilmoitettua asiaa varten tai jos hallitus pitää sitä tarpeellisena.

Piirin kokouksissa on rekisteröidyillä partiolippukunnilla yksi ääni jokaista alkavaa 25 jäsenmaksunsa maksanutta partiolaista kohden. Partiolippukunnan äänioikeus määräytyy edellisen vuoden viimeiseen päivään mennessä maksettujen jäsenmaksujen mukaan.

Lisäksi jokaisella ennen piirin kokousta jäsenmaksunsa maksaneella partiojohtajalla yksi ääni. Partiojohtaja ei voi valtuuttaa toista henkilöä tilalleen.

Edustajikseen piirin kokouksiin valitsevat rekisteröidyt partiolippukunnat korkeintaan vuodeksi kerrallaan äänimääränsä vastaavan määrän edustajia, jotka käyttävät lippukunnan äänivaltaa ja heille varaedustajat. Edustaja ei voi valtuuttaa toista henkilöä tilalleen.

Kutsu piirin kokouksiin on lähetettävä jäsenille kirjallisesti vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta. Kutsussa on mainittava esille tulevat asiat.

Kokouksessa käsiteltäviksi halutut ehdotukset on toimitettava hallitukselle neljä (4) viikkoa ennen kokousta.

Kymenlaakson Partiopiiri ry:n säännöt