Ansiomerkit

Ansiomerkit ovat hyvä tapa kiittää ja antaa tunnustusta partiossa toimiville jäsenille.

Kymenlaakson partiopiirin ansiomerkit

Yleistä

Piirin ansiomerkissä on kuvattu vallikärki, jonka sisässä on kolmiapila ja sen päällä on partiolilja. Merkin alaosassa on kolme ylöspäin osoittavaa nuolta. Ansiomerkin pohjaväri on metsän vihreä ja kuviot sekä reunus väriltään pronssinen, hopeinen tai kultainen merkkiluokan mukaan. Partioansiomerkkejä voidaan ehdottaa sellaisille jäsenmaksunsa maksaneille partiolaisille, jotka ovat ansiokkaasti hoitaneet vastaanottamansa pestin. Erilaiset pestit lippukunnassa, partiopiirissä, keskusjärjestössä ja muissa partioyhteisöissä on otettava tasapuolisesti huomioon.

Ehdottaminen

Ehdotus piirin ansiomerkin saamiseksi on aina tehtävä harkiten. Ehdotuksessa on esitettävä kaikki asianomaisen partioansiot edellisen ansiomerkin saamisen jälkeen (koskee piirin pronssista ja hopeista ansiomerkkiä) ja sellaiset seikat, jotka voivat vaikuttaa anotun merkin myöntämiseen. Tällaisia ovat mm. henkilön ansiot muualla kuin partiossa sekä toiminta muissa luottamustehtävissä ja -toimissa. Piirin kultaisen ansiomerkin ja kultaisen ansiomerkin jalokivellä kohdalla on esitettävä saajan koko partioura. Ansiomerkkiehdotuksen tekee ensisijaisesti lippukunnan ansiomerkkiryhmä, joka on joko lippukunnanjohtaja, lippukunnan hallitus tai lippukunnan erikseen nimeämä kokeneista partiojohtajista koostuva ryhmä. Piirin aloitteesta tunnuksia myönnettäessä voi aloitteentekijänä toimia piirinjohtaja, piirihallitus ja ansiomerkkiryhmä. Myös yksittäiset ansiomerkkijärjestelmän hyvin tuntevat partiojohtajat voivat tehdä ehdotuksia ansiomerkin myöntämiseksi. Ansiomerkkiehdotus tehdään aina Kuksan kautta täyttämällä ansiomerkkiehdotus ja se on aina vahvistettava toisen henkilön toimesta, viimeistään ehdotusten viimeisenä jättöpäivänä. Vahvistamattomia ehdotuksia ei käsitellä. Piirin ansiomerkkiehdotukset on tehtävä ja vahvistettava Kuksassa vuosittain 15.1, 15.4, 15.9, 15.11. mennessä. Piirin ansiomerkkitoimikunta käsittelee kaikki ehdotukset ja puoltaa SP:n merkit Kuksassa. Piirihallitus myöntää piirin ansiomerkit ansiomerkkitoimikunnan esityksestä.

Ansiomerkkien myöntämisväli ja -järjestys

Partioansiomerkkijärjestelmässä merkit myönnetään pääsääntöisesti alimmasta alkaen. Noudatettava jakojärjestys on ensin piirin ja sitten keskusjärjestön samanarvoinen ansiomerkki. Tämä ohje koskee pääsääntöisesti pronssisia ja hopeisia ansiomerkkejä. Piirin kultaisen ansiomerkin ja keskusjärjestön hopeisen ansioristin järjestys voi vaihdella.

SP:n hopeisen ansiomitalin jälkeen voidaan myöntää SP:n hopeinen ansioristi tai Kymin kultainen ansiomerkki. Pääsääntöisesti hopeinen ansioristi myönnetään ansiokkaasta toiminnasta piirissä ja/tai keskusjärjestössä. Piirin kultainen ansiomerkki taas pääsääntöisesti ansiokkaasta toiminnasta lippukunnassa ja/tai piirissä. Piirin kultainen ansiomerkki jalokivellä voidaan myöntää SP:n hopeisen ansioristin tai piirin kultaisen ansiomerkin jälkeen, ks. kaavio viimeisellä sivulla. Piirin ansiomerkkien ja järjestön ansiomitalien sekä -ristien kohdalla on mahdollista jonkin merkin ohittaminen eli se, että anotaan suoraan ylempi merkki. Tällöin edellytetään, että ansiot ja partiopestivuodet olisivat riittäneet ensin alempaan ja tämän jälkeen vielä ylempäänkin merkkiin. Ansiomerkkejä kannetaan voimassaolevan ohjeistuksen mukaisesti. Piirin ansiomerkeistä kannetaan vain korkeinta. Ansiomerkkien lunastusmaksun maksaa ehdottajataho (lippukunta tai piiri).

Ansiomerkit ja myöntämisperusteet

Kymenlaakson Partiopiiri ry myöntää ehdotuksesta piirissä tai piirin lippukunnissa jäsenenä oleville ja toimiville, jäsenmaksun maksaneille henkilöille seuraavia ansiomerkkejä.

Myönnetään partiolaiselle, joka on ansiokkaalla tavalla toiminut vähintään kolmen vuoden ajan johtajatason pestissä lippukunnassa ja/tai piirissä. Voidaan myöntää piirin ulkopuoliselle partiolaiselle, joka on vaikuttanut piirin toimintaan myönteisellä tavalla. Piirin pronssinen ansiomerkki katsotaan arvokkaammaksi kuin Pyhän Yrjön solki.

Esimerkki: Lippukunnan johtokolmikossa tai muussa vaativassa lippukunnan johtajatasoisessa pestissä ansiokkaasti toimiminen. Piirin jaostossa, piirihallituksessa tai ryhmissä johtajatasoisessa pestissä toimiminen.

Myönnetään partiolaiselle erittäin ansiokkaasta toiminnasta johtajatason tehtävissä lippukunnassa, partiopiirissä ja/tai keskusjärjestössä. Edellytyksenä yleensä vähintään kolme vuotta ansiokasta toimintaa edellisen ansiomerkin myöntämisen jälkeen. Merkin saamisen edellytyksenä ei ole piirin tai järjestön pronssinen ansiomitali. Tällöin edellytetään, että ansiot ja partiovuodet olisivat riittäneet ensin alempaan ja tämän jälkeen vielä ylempäänkin merkkiin.

Esimerkki: Erittäin ansiokas toiminta lippukunnan vaativissa johtajatasoisissa pesteissä. Piirin jaostossa, piirihallituksessa tai ryhmissä johtajatasoisessa pestissä toimiminen. Järjestön pesteissä toimiminen.

Myönnetään partiolaiselle pitkäaikaisesta, erittäin ansiokkaasta toiminnasta lippukunnassa, partiopiirissä ja/tai keskusjärjestössä. Henkilöllä on erittäin vaativia johtajatason tehtäviä. Merkin saamisen edellytyksenä ei ole piirin tai järjestön pronssinen tai hopeinen ansiomitali. Tällöin edellytetään, että ansiot ja partiovuodet olisivat riittäneet ensin alempaan ja tämän jälkeen vielä ylempäänkin merkkiin. Kultainen ansiomerkki voidaan myöntää piirihallituksen kokouksen yksimielisellä päätöksellä.

Esimerkki: Erittäin pitkäaikainen ja ansiokas toiminta lippukunnan vaativissa johtajatasoisissa pesteissä. Useiden vuosien ajan piirin jaostoissa, piirihallituksessa tai ryhmissä johtajatasoisissa pesteissä toimiminen ansiokkaalla tavalla.

Myönnetään partiolaiselle erittäin pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta toiminnasta lippukunnan ja/tai piirin hyväksi. Henkilöllä on erittäin vaativia johtajatason tehtäviä ja hän on vaikuttanut persoonallaan erittäin merkittävästi piirin toiminnan kehittymiseen. Piirin kultaisen
ansiomerkin jalokivellä kohdalla tarkastellaan saajan koko partiouraa ja ansioita. Kultainen ansiomerkki jalokivellä voidaan myöntää piirihallituksen kokouksen yksimielisellä päätöksellä.

Voidaan myöntää yksityishenkilölle tai yhteisölle, joka on toiminut poikkeuksellisen ansiokkaasti ja pitkäaikaisesti piirin hyväksi. Voidaan myöntää myös partiojohtajalle tämän vetäytyessä pois aktiivitoiminnasta toimittuaan poikkeuksellisen ansiokkaasti ja pitkäaikaisesti piirin hyväksi.

Pöytälipun myöntää piirinjohtaja yhdessä ansiomerkkitoimikunnan puheenjohtajan kanssa, piirihallituksen esityksestä.

Kymenlaakson Partiopiiri ry ansiomerkkiohje

Hyväksytty piirihallituksessa 17.5.2020.

Kuva: Jaakko Nordling