Jaostot

Kymenlaakson partiopiirissä toimii monta jaosta, jotka ideoivat, suunnittelevat ja koordinoivat piirissä tapahtuvaa toimintaa. Jaostoja vetää nimetty piirihallituksen jäsen.

 • Valmennustiimi (aluevastaava)
 • Ansiomerkkijaos (piirin varajohtaja)
 • Koulutusjaos (vapaaehtoistukivastaava)
 • Leirialueisännistö (leirialuevastaava)
 • Meripartiojaos (ohjelmavastaava)
 • PT-kisajaos (ohjelmavastaava)
 • Retkeilyjaos (ohjelmavastaava)
 • Sisujaos (ohjelmavastaava)
 • Kasvatusjaos (kasvatusvastaava)
 • Talousjaos (talousvastaava)
 • ViMa-jaos (viestintävastaava)
 • Yhteiskuntasuhdejaos (yhteiskuntasuhdevastaava)
 • KV-jaos (ohjelmavastaava)

Jaostoissa toimii useita piirin partiolaisia toteuttajien ohjelmaa ja tapahtumia partiolaisille. Tervetuloa mukaan jaostoimintaan suunnittelemaan!

Lisätietoja piirinjohtajalta.

Kuva: Suomen Partiolaiset / Elias Österman