Tapahtumailmoitus

Ilmoitus leiristä ja retkestä piirille

Suomen Partiolaisten turvallisuusohjeet edellyttävät ilmoittamaan leireistä ja vaelluksista etukäteen piiritoimistolle. Ilmoituksen voit tehdä alla olevalla verkkolomakkeella. Ilmoitus menee piiritoimistolle.

Lainaus Suomen Partiolaisten turvallisuusohjeista:

”Ilmoitus toiminnasta: Lippukunnanjohtajan tiedossa tulee olla kaikki lippukunnan toimintaan kuuluvat retket, leirit, purjehdukset, vaellukset ja ulkomaanmatkat. Johtaja ilmoittaa tapahtumasta lippukunnanjohtajalle ennen tapahtumaa, tai vaihtoehtoisesti tapahtuman järjestämisestä tulee olla päätös johtajaneuvoston tai hallituksen pöytäkirjassa tai lippukunnan toimintasuunnitelmassa. Lippukunnanjohtajan tulee tietää vähintään tapahtuman johtaja, ajankohta ja kohde sekä  suunniteltu reitti ja vaihtoehtoinen reitti. Leireistä ja vaativista vaelluksista on hyvä ilmoittaa partiopiirin toimistoon.

Tapahtumailmoituslomake

Suomen Partiolaisten turvallisuusohjeet