Valmentajat

Valmentajien ydintehtävänä on tarjota lippukunnille tukea. Lyhyesti: On tunnistettu jonkinlainen haaste tai kehittämiskohde ja sitä lähdetään valmentajan tukemana ja lippukunnan itse toteuttamana ratkaisemaan. Valmentaja auttaa löytämään juurisyyn ja tukee lippukuntaa ratkaisuvaihtoehtojen löytämisessä.

Mitä valmennus on?

Valmennus voi olla:

 • yksilövalmennusta tai esimerkiksi koko johtajistoporukalle suunnattua
 • lippukuntakohtaista
 • usean lippukunnan yhteistä
 • SP:n järjestämät valmennusohjelmat
 • Kymenlaakson omat Lohirysät
 • lyhytkestoista (esim. yksi sparrauskeskustelu) tai pidempi yhteinen kehittämisprojekti

Lohirysät

Yksi lippukuntavalmennuksen muoto ovat valmentajatiimin järjestämät kaikille Kymenlaakson lippukunnille avoimet Lohirysä-tapaamiset. Kohderyhmänä ovat lippukunnan johtokolmikot tai muut lippukunnan toiminnasta vastaavat vapaaehtoiset. Lohirysät aloitettiin olosuhteiden vuoksi etätapaamisina, jatkossa toteutusmuotona ovat etä- ja livetapaamiset.

Lohirysissä on mm. etsitty parhaita vinkkejä johtajahuoltoon ja tutustuttu Laadun portaisiin ja siihen, miten niitä voi hyödyntää oman lippukunnan kehittämisen tukena. Lisäksi on perehdytty yhdessä johtokolmikkopesteihin ja jaettu tähänastisia kokemuksia. Lisäksi on käsitelty vanhimpia ikäkausia osaamisen ja partiossa saatujen taitojen näkökulmasta.

Valmennusohjelmat

Vuosittain käynnistyy 1-2 SP:n vetovastuulla olevaa valmennusohjelmaa. Kukin ohjelma painottuu tiettyyn teemaan, esimerkiksi vuonna 2022 kasvuun tai vanhimpien ikäkausien toiminnan tukemiseen. Lippukunta voi hakea mukaan valmennusohjelmaan ja saada ohjelman puolesta valmentajan tai valmentajaparin valmennusohjelman ajaksi. Valmentaja voi tulla omasta tai jostakin muusta partiopiiristä.

Valmennusohjelma sisältää vertaistuellisia osioita, koulutusta ja valmennuskeskusteluja. Koska valmennus on aina tavoitteellista, osallistuvat lippukunnat laativat ohjelman aikana toimenpidesuunnitelman siitä, miten aikovat viedä asioita eteenpäin omassa lippukunnassaan.

Partion iltateet

Partion iltateet eivät ole puhtaasti valmennusta, vaan luonteeltaan tietoiskuja, joita SP järjestää eri teemoista. Valmentajatiimi suosittelee näihin osallistumista tai tallenteiden kuuntelemista.

Miten valmentajat voivat auttaa?

Valmentajat auttavat lippukuntaa löytämään uusia mahdollisuuksia ja ratkaisuja erilaisiin ongelmiin. Valmentajatiimiltä lippukunnat saavat apua toiminnansuunnitteluun, uusien aikuisten rekrytointiin, johtajien kiittämiseen tai vaikka yhdistyshallinnon kiemuroiden avaamiseen. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi valmentajien työpajoja johtajistolle tai sparrauskeskusteluja lippukunnajohtajan kanssa.

Valmentajat ovat kaikkien lippukunnan avainhenkilöiden käytettävissä, ei pelkästään johtokolmikon. Valmentajien puoleen kannattaa kääntyä asiassa kuin asiassa, he auttavat mielellään monissa kysymyksissä. Valmentajien käytössä on myös monia työkaluja, esimerkiksi lippukuntaviisarit, laadun portaat, kolotutka ja pestipelikortit. Ota siis rohkeasti yhteyttä, jos jokin asia askarruttaa ja kaipaisit tukea.

Valmentajatiimi

 • Taru Ritari (valmentajavastaava)
 • Anna Kiiski
 • Emilia Mahlio
 • Janni Ruuskanen
 • Elina Toimela
 • Monica Åhman
 • Tukenamme on lippukuntatuesta vastaavana partiotoimihenkilö sekä aluetyöstä vastaavana Jaana Ukkola.

Voit ottaa yhteyttä keneen tahansa meistä (etunimi.sukunimi@partio.fi)