Ohjelma ja koulutus

Piirin järjestämät ohjelmatapahtumat toimivat tärkeänä tukena lippukuntatoiminnalle. Osallistuminen piirin ohjelmatapahtumiin on määritelty kuuluvaksi ikäkauden ohjelmaan yhtenä aktiviteettina, jotta partiolaisten toimintaympäristöt kasvavat ja erilaiset toimintakulttuurit tulevat tutuiksi.

Partio-ohjelman aktiviteetit ja niiden toteutusvinkit löytyvät partio-ohjelma.fi -sivustolta.

Partio-ohjelmaa tukee vuosittain vaihtuva ohjelmapainotus, joihin julkaistaan toimintavinkkejä lippukunnan toiminnan avuksi. Ohjelmapainotuksen aktiviteetit löydät osoitteesta partio-ohjelma.fi/ajankohtaista/sanoista-tekoihin-ohjelmapainotus-2022-2023.

Piirin järjestämät ohjelmatapahtumat löytyvät tapahtumakalenterista.

Kuva: Kymenlaakson Partiopiiri / Mikael Westerlund