”Muistat lupausmerkit, piirimerkin, paikkakunnan varmaan. Ja huivimerkit ja sudarilätkät varmaan. Mutta merkit näääää, teiltä usein unhohon jäääää……”

Kenelle voidaan ehdottaa?

Partioansiomerkkejä voidaanehdottaa sellaisille jäsenmaksunsa maksaneille partiolaisille, jotka ovat ansiokkaasti hoitaneet vastaanottamansa pestin tai osoittaneet omaavansa partioaatteen ihanteet. Ansiomerkkejä on eri ikäisille ja tasoisille aktiiveille, joten erilaiset pestit lippukunnassa, partiopiirissä, keskusjärjestössä ja muissa partioyhteisöissä otetaan tasapuolisesti huomioon.

Kuka ehdottaa?

Vinkkauksen ansiomerkin arvoisesta henkilöstä voi tehdä kuka tahansa esimerkiksi lippukunnan puheenjohtajalle. Itse virallisen ansiomerkkiehdotuksen tekee ensisijaisesti lippukunnan ansiomerkkiryhmä, joka on joko lippukunnanjohtaja, lippukunnan hallitus tai lippukunnan erikseen nimeämä kokeneista partiojohtajista koostuva ryhmä. Piirin aloitteesta tunnuksia myönnettäessä voi aloitteentekijänä toimia piirinjohtaja, piirihallitus ja ansiomerkkiryhmä. Myös yksittäiset ansiomerkkijärjestelmän hyvin tuntevat partiojohtajat voivat tehdä ehdotuksia ansiomerkin myöntämiseksi.

Miten ja milloin voidaan ehdottaa?

Ansiomerkkiehdotus tehdään aina Kuksan kautta täyttämällä ansiomerkkiehdotus. se on aina vahvistettava toisen henkilön toimesta, viimeistään ehdotusten viimeisenä jättöpäivänä. Vahvistamattomia ehdotuksia ei käsitellä. 

Ansiomerkkiehdotukset on tehtävä ja vahvistettava Kuksassa vuosittain 15.1, 15.4, 15.9, 15.11. mennessä.

Ansiomerkkien myöntämisväli ja järjestys

Partioansiomerkkijärjestelmässä merkit myönnetään pääsääntöisesti alimmasta alkaen. Noudatettava jakojärjestys on ensin piirin ja sitten keskusjärjestön samanarvoinen ansiomerkki. Tämä ohje koskee pääsääntöisesti pronssisia ja hopeisia ansiomerkkejä.

Piirin kultaisen ansiomerkin ja keskusjärjestön hopeisen ansioristin järjestys voi vaihdella. SP:n hopeisen ansiomitalin jälkeen voidaan myöntää SP:n hopeinen ansioristi tai Kymin kultainen ansiomerkki. Pääsääntöisesti hopeinen ansioristi myönnetään ansiokkaasta toiminnasta piirissä ja/tai keskusjärjestössä. Piirin kultainen ansiomerkki taas pääsääntöisesti ansiokkaasta toiminnasta lippukunnassa ja/tai piirissä. Piirin kultainen ansiomerkki jalokivellä voidaan myöntää SP:n hopeisen ansioristin tai piirin kultaisen ansiomerkin jälkeen.

Piirin ansiomerkkien ja järjestön ansiomitalien sekä -ristien kohdalla on mahdollista jonkin merkin ohittaminen eli se, että anotaan suoraan ylempi merkki. Tällöin edellytetään, että ansiot ja partiopestivuodet olisivat riittäneet ensin alempaan ja tämän jälkeen vielä ylempäänkin merkkiin.

Ansiomerkit Kymenlaaksossa

Ansiomerkit Kymenlaaksossa