PT-kisoja eli partiotaitokilpailuja järjestetään kaikille ikäkausille osana partio-ohjelmaa. Kilpailut ovat erinomainen partiokasvatuksen menetelmä: kilpaileminen on toimintaa luonnossa, partiossa kilpaillaan aina joukkueena ja kilpailutehtävät sekä reitti vaikeutuvat vanhempien ikäkausien sarjoihin siirryttäessä.

Sudenpentukilpailu

Kilpailun luonne: Päiväretki, leikkimielinen rastirata

Joukkue: Pentue, joka koostuu 4-8:sta iältään 7-10-vuotiaasta sudenpennusta. Tytöt ja pojat kilpailevat samassa sarjassa. Pentueella on mukana aikuinen saattaja. Saattaja voi auttaa sudenpentuja esim. tehtäväkäskyjen lukemisessa.

Reitti: Maksimissaan 5 kilometrin mittainen merkitty tai helppo reitti.

Kilpailun tavoite: Sudenpennut pääsevät testaamaan vuoden aikana opittuja taitoja ja oppivat liikkumaan luonnossa.

Milloin: Yhdistetyn sudenpentu- ja seikkailijakilpailun järjestää Kymenlaakson partiopiirissä kukin lippukunta vuorollaan huhti- tai toukokuussa. Kilpailun järjestämiseksi lippukunta saa valmiin tehtävä- ja materiaalipaketin.

Seikkailijakilpailu

Kilpailun luonne: Päiväretki, rastirata

Joukkue: Vartio, joka koostuu 4-6:sta iältään 10-13-vuotiaasta seikkailijasta. Tytöt ja pojat kilpailevat samassa sarjassa. Vartiolla voi olla mukana vähintään 15-vuotias saattaja. Saattaja ei osallistu tehtävien tekemiseen.

Reitti: 4-7 kilometrin mittainen helpohko reitti.

Kilpailun tavoite: Seikkailija oppii toimimaan ryhmässä ja oppii yhdessä tekemisen merkityksen.

Milloin: Yhdistetyn sudenpentu- ja seikkailijakilpailun järjestää Kymenlaakson partiopiirissä kukin lippukunta vuorollaan huhti- tai toukokuussa. Kilpailun järjestämiseksi lippukunta saa valmiin tehtävä- ja materiaalipaketin.

Kevätkisa

Kilpailun luonne: Varsinainen partiotaitokilpailu, päiväretki

Joukkue: Vartio, joka koostuu 4-6:sta iältään 12-17-vuotiaasta jäsenestä. Tarpojat kilpailevat kahdessa eri sarjassa; tarpoja avoin (vihreä) ja tarpoja naiset (oranssi). Kilpailussa voi olla myös muita sarjoja.

Reitti: 3-10 kilometriä riippuen maaston vaikeusasteesta.

Kilpailun tavoite: Tehtävät testaavat partio- ja ongelmanratkaisutaitoja sekä vartion yhteistyötä.

Milloin: Kevätkisan järjestää Kymenlaakson partiopiirissä kukin lippukunta vuorollaan huhti- tai toukokuussa.

Syyskisa

Kilpailun luonne: Varsinainen partiotaitokilpailu, yön yli kestävä vaellus

Joukkue: Samoajat kilpailevat joko avoimessa (punainen) tai naisten (sininen) sarjassa. Kilpailuvartiossa on neljä 14-18-vuotiasta jäsentä. Vaeltajat ja aikuiset kilpailevat avoimessa (harmaa) tai naisten (ruskea) sarjassa. Vartiossa on kolme vähintään 18-vuotiasta jäsentä. Kilpailussa voi olla myös kevyt (keltainen) sarja.

Reitti: 10-30 kilometriä riippuen maaston vaikeusasteesta ja sarjasta.

Kilpailun tavoite: Tehtävät testaavat monipuolisesti retkeily- sekä muita partio-ohjelmassa opittuja taitoja. Lisäksi kilpailu kehittää vartion yhteishenkeä ja tarjoaa vastapainoa arkeen ja partiopesteihin.

Milloin: Syyskisan järjestää Kymenlaakson partiopiirissä kukin lippukunta vuorollaan syys- tai lokakuussa.

Partiotaitojen SM-kilpailut

Kilpailujen luonne: Tarpoja, samoaja tai vaeltaja ikäkauden partio-ohjelmaan perustuva, maastossa tapahtuva vartiokilpailu. Tarpoja-sarjojen kilpailu kestää päivän. Samoaja- ja vaeltajasarjojen kilpailu on yön yli kestävä vaellus. Kevyen sarjan kilpailu on luonteeltaan yöretki.

Milloin: Helmi- maaliskuussa järjestetään partiotaitojen talvi-SM-kilpailut tarpoja-, samoaja- ja vaeltajasarjoille. Toukokuussa järjestetään kevät-SM-kilpailut tarpojille. Syyskuun viimeisenä viikonloppuna tai lokakuussa on samoaja- ja vaeltajasarjojen syys-SM-kilpailut.

Muut kilpailut

Lippukunta voi järjestää omia tai alueellisia kilpailuja ikäkausiryhmille. Kilpailu voi olla myös tavanomaisesta partiotaitokilpailusta poikkeava. Esimerkiksi vaeltajille ja aikuisille suunnatut autosuunnistuskilpailut ovat hauskaa johtajahuoltoa. Kilpailu voi olla myös niin sanottu rentokisa, jonka tehtävät perustuvat enemmän hullutteluun tai tiettyyn teemaan kuin partiotaitoihin. Rentokisassa pisteitä voi saada myös sopivaan asuun sonnustautumalla tai rastihenkilöitä lahjomalla.

Tämä juttu on jatkoa aiemmin ilmestyneelle PT-kisamerkki -aiheiselle artikkelille (alla oleva artikkelin linkki avautuu uuteen välilehteen).