Alkuvuosi on hyvää aikaa pohtia lippukunnan tulevan vuoden suuntaviivoja. Olisiko tänä vuonna useamman lippukunnan aika hakeutua kohti kestävämpää partiotoimintaa?

Juttu on julkaistu aikaisemmin Jänkämän 1/23-paperinumerossa.

Tavoitteena kestävämpi partiotoiminta? Kestävästi partiossa -tunnuksen myötä lippukunnan arjessa tehtävät valinnat voidaan tietoisesti muuttaa kestävämmiksi yhdessä koko lippukunnan kanssa!

Kuka vain lippukunnassa voi tehdä aloitteen tunnuksen käyttöönotosta. Työnjaon voi jakaa lippukunnassa esimerkiksi samoaja-/vaeltajaporukalle tai vaikka johtokolmikolle! Monella lippukunnalla monet kriteerit varmasti jo toteutuvat, joten pieniä muutoksia tekemällä tunnuksen saamiseen vaadittavat 25 kriteeriä täyttyvät helposti. Tunnusta haetaan Kuksassa ja tunnuksen osa-alueiden seuraamista varten on tarjolla erilaisia seurantataulukkoja. Tunnuksen saamisen jälkeen voikin seurata eri osa-alueiden toimintaa ja kokonaisuutta kannattaa edelleen kehittää, vaikka tunnus virallisesti olisikin saatu.

Tunnuksen eri osa-alueet pohjaavat YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin ja huomioivat niin taloudellisen, sosiaalisen kuin myös ekologisen kestävyyden. Painoarvo tässä tunnuksessa on kuitenkin ekologisella kestävyydellä, jotta voisimme tehokkaammin vastata nuorten kasvavaan huoleen ilmastonmuutoksesta, sekä tukea partion hiilineutraaliustavoitteita vuoteen 2030 mennessä.

Kymenlaaksossa Kestävästi partiossa -tunnuksen saaneet lippukunnat (2/2024):

  • Maakotkat
  • Merihaukat
  • Myllykosken Koskikarat
  • Utin Pilvenveikot
  • KotaPartio
  • Yöveden Waeltajat