Kymenlaakson Partiopiirin piirilehti Jänkämä ei vuonna 2024 enää ilmesty paperisena versiona vaan jatkaa toimintaansa verkkomediana.

Jatkossa Jänkämän juttuja on mahdollista päästä lukemaan täältä Kymenlaakson Partiopiirin verkko-sivujen verkkomediasta, joka on toiminut vuoden 2023 ajan paperilehden rinnalla.

Paperinen Jänkämä on ollut suuri satsaus niin piirin taloudessa kuin myös vapaaehtoisresurssien kannalta. Viime vuosien aikana on myös ollut havaittavissa lippukunnista tulevien juttujen sekä toimituksen resurssien vähentymistä.

Yhden aikakauden loppu on toisen alku

Verkkomedia tuo Jänkämän sisältöön monipuolisuutta. Jatkossa verkkomediaan tuotetaan juttuja useammin kuin neljä kertaa vuodessa, joka osaltaan lisää mahdollisuuksia myös lippukunnille kertoa omasta arjestaan paremmin.

Aineistot Jänkämän verkkomediaan voi jatkossakin lähettää osoitteeseen jankama@partio.fi. Toimitus toivoo juttuja sekä ideoita laajasti ympäri piiriä, jonka vuoksi juuri Sinun juttuidea kannattaa tuoda julki!

Jänkämän toimitus haluaa lämpimästi kiittää kaikkia lukijoita mahtavista vuosista paperilehden parissa ja toivoo, että yhteistyö lippukuntatoimijoiden kanssa toimii myös jatkossa, vaikkei paperilehti enää postilokeroon kilahdakaan.