Tilannekeskuksen mestari (2kpl) , Kimara 2024

Haemme Tilannekeskuksen mestaria vastaamaan Kimara 2024 -piirileirin turvallisuusorganisaation tilannekeskuksen toteuttamisesta.

Kimaran Turvallisuus on toimialana osa Palveluiden osa-aluetta. Turvallisuuden organisaatio on ammattitaitoinen asiantuntijaorganisaatio, jossa toimii erillisen Tilannekeskuksen lisäksi Esikunta sekä Turvan, Palon, Lääkinnän ja Henkisen turvallisuuden tiimit. Turvallisuuden eri toiminnot päivystävät leirialueella enemmän tai vähemmän ympärivuorokautisesti – Turvallisuus on aina saavutettavissa. Tavoitteenamme on aktiivisesti mahdollistaa turvallisen piirileirin toteuttaminen ja osaltamme tukea muita onnistuneen leirikokemuksen tuottamisessa. Palveluiden osa-alueen eetos näkyykin vahvasti Turvallisuuden tekemisessä.

Turvallisuuden Tilannekeskus vastaa leirillä Turvallisuuden eri tiimien ajantasaisen tilannetiedon ylläpitämisestä ja siitä, että tarvittava tieto on käytettävissä siellä missä sitä tarvitaan, silloin kun sitä tarvitaan. Tilannekeskus toteuttaa tarvittavilta osin tapahtumaraportoinnin ja arkistoinnin leirin ajalta.

Tilannekeskuksen mestarin pestissä pääsee tekemään yhteistyötä eri turvallisuuden ammattilaisten kanssa osana asiantuntevaa porukkaa. Saat suunnitella itsenäisesti oman vastuualueen toteuttamista partioleiriympäristössä ja voit olla varma, että työpanoksellasi on konkreettista merkitystä leirin toteutumiselle. Pestissä opitte tapahtumaturvallisuuden tekemistä ja vapaaehtoisten johtamista. Pestissä toimiminen antaa valmiuksia ottaa tulevaisuudessa seuraavia askelia Turvallisuuden pesteissä – nousujohteisuus ja saappaissa kasvaminen on Turvallisuuden tehtäväkentälle ominaista.

Jos yllä oleva kuvaus osui ja kiinnostuit arvopohjastamme, saatat olla hakemamme henkilö!

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Tehtävät ja vastuut

Tilannekeskuksen mestari vastaa Turvallisuuden tiimien viestikaluston tarpeen koordinoinnista ja kalustohankinnoista. Myös viestiliikennesuunnitelman laatiminen kuuluu pestiin.

Ennen leiriä Tilannekeskuksen mestari suunnittelee Turvallisuuden toimintoja muiden mestareiden kanssa ja vastaavat erityisesti tilannekeskuksen toteutussuunnittelusta kokonaisuudessaan. Suunnitteluun kuuluu mm. viestivälineiden ja raportointijärjestelmien hankinnat. Tilannekeskuksen mestari vastaa Tilannekeskuksen tiimin kokonaisrekrytoinnista ja toimii myös pestiesihenkilönä Tilannekeskuksen kymppipesteihin rekrytoiduille. Lisäksi teet Turvallisuuden toimintoihin liittyvää rajapintayhteistyötä muiden leirin osa-alueiden kanssa.

Leirin jälkeen Tilannekeskuksen mestari vastaa omien toimintojensa tarkoituksenmukaisen laajasta loppuraportoinnista erillisen ohjeistuksen mukaisesti sekä oman tiiminsä kiittämisestä.

Pestin aikana tarjottava tuki

Sovit Turvallisuuspäälliköiden ja oman tiimisi kanssa tehtävien jakamisesta tarkoituksenmukaisesti ja tasaisesti, sekä mahdollisista aikatauluttamisista ja tuuraamisista. Tämän lisäksi pestiesihenkilönä toimivien Turvallisuuspäälliköiden tärkeimpiä tehtäviä on varmistaa pestissä tarvitsemanne toimintaedellytykset ja resurssit, sekä raivata eteen tulevia esteitä tieltä.

Pestin kesto ja ajankäyttö

Pesti alkaa syksyllä 2023 ja päättyy syksyllä 2024 leirin loppuraportin palautukseen.

Tilannekeskuksen mestari osallistuu Turvallisuuden suunnittelukokouksiin tarkemmin sovittavan aikataulun mukaisesti (n. 1krt/kk). Vähintään ensimmäinen tutustumiskokous on tarkoitus järjestää lähitoteutuksena, jonka jälkeen kokoustaminen painottuu ensisijaisesti etätoteutuksiin.

Ennen leiriä aikaa käytetään kokoustamisen välillä oman vastuualueen itsenäiseen suunnittelutyöskentelyyn. Lisäksi Tilannekeskuksen mestari osallistuu ennen leiriä muutamiin suunnitteluseminaareihin.

Odotamme, että Tilannekeskuksen mestari osallistuu koko leirille, sekä ensisijaisesti vähintään rakennus-, mutta mieluiten myös purkuleirille.

Pestissä tarvittavat taidot ja aiempi kokemus

Tässä pestissä aiempi partiokokemus on välttämätöntä.

Edellytämme Tilannekeskuksen mestarilta suoritettua partiojohtajaperuskoulutusta, sekä kokemusta ja näkemystä tilannekeskustoiminnasta partiotapahtumissa tai työelämässä. Katsomme merkittäväksi eduksi aiemman kokemuksen partioturvallisuuden pesteistä. Myös turvallisuusalan ammatillinen koulutus sekä muu pelastus-, ensihoito- tai järjestyksenvalvonnan toimialaan liittyvä koulutus ja työkokemus katsotaan eduksi.

Olet palveluhenkinen ja tulet toimeen erilaisten ihmisten parissa. Olet ratkaisukeskeinen ja oma-aloitteinen. Olet joustava, mutta sinulla ei mene sormi suuhun, kun on tarve tarttua toimeen. Sinulla on kokemusta erilaisten partiolaisten johtamisesta erilaisten partioprojektien aikana. Osaat ohjata tilannekeskustoimintaa niin, että toiminta on tarkoituksenmukaista sekä partioleirille sovitettua. Esimerkiksi salassapitovelvoitteisiin liittyvä lainsäädäntö on sinulle tuttua.

Lisätiedot

Erityistoiveet hakemukseen

Tuothan hakemuksessasi selkeästi esiin aiemman kokemuksesi tilannekeskustoimintaan liittyen työelämässä sekä partiotapahtumissa. Toivomme, että tuot hakemuksessa tai viimeistään haastattelutilanteessa esiin omia näkemyksiäsi siitä, miten toteuttaisit tilannekeskuksen toimintaa partioleirillä, sekä toimintaan liittyvän lainsäädännön hallitsemisen.   

Lisätiedot

Lisätietoja pestistä ja vastauksia askarruttaviin kysymyksiin antavat tarvittaessa Kimaran Turvallisuuspäälliköt:

    Tero: tero.honkaniemi[at]partio.fi  

    Ansu: annamari.kaki[at]partio.fi

Täytä hakemus