Tervetuloa uudistetuille verkkosivuille!

Suomen Partiolaisten henkilöstöuudistuksen myötä myös Kymenlaakson Partiopiirin hallitus päätti keväällä 2022 siirtyä käyttämään SP:n tarjoamaa piirisivuteemaa. Uudistuksen myötä piirin verkkosivuista on tullut yhtenäisemmät muiden piirien kanssa, mutta uudistus tuo myös muutosta verkkosivujen hallinnointiin. 

Aikaisemmin verkkosivut ovat pyörineet täysin vapaaehtoisten luottamushenkilöjen ylläpitäminä, mutta uusien sivujen käyttöönoton myötä tekninen ylläpito on ulkoistettu erilliselle toimijalle. Ulkoistuksen avulla saadaan luottamushenkilöresurssia vapautettua muun viestinnän tarpeisiin. Sisällöllisesti verkkosivuista vastaa piirin viestintätyöntekijä yhdessä viestintätiimin kanssa.

Uudistetut verkkosivut tuovat piirin käyttöön myös uusia toimintoja. Nykyään voit esimerkiksi lukea piirilehti Jänkämän artikkeleita suoraan verkkosivuilta sekä nähdä avoinna olevat pestit, tapahtumat ja lippukunnat niin piirin alueelta kuin ulkopuoleltakin! 

Lippukuntatoimija, onhan lippukuntanne tiedot ajantasalla Kuksassa?

Uudistuneiden verkkosivujen tapahtuma-, pesti- ja lippukuntahaku käyttävät Kuksan rajapintaa tietojen päivityksessä. Mikäli lippukunta ei aiemmin ole päivittänyt Kuksassa omia tietojaan ajantasalle, on nyt viimeistään korkea aika saattaa tiedot ajantasalle. Samalla varmistat oikeiden tietojen näkymisen myös Suomen Partiolaisten sekä muiden partiopiirien sivuilla.

Verkkosivujen uudistus vaikutti myös sisältöihin

Puolitoista vuotta sitten tehdyssä ulkoasupäivityksessä ei muokattu verkkosivujen sisältöä, jonka vuoksi sivujen sisältö on ajoittain koettu suppeaksi. Nyt tapahtuneen uudistuksen myötä haluttiin myös muokata sisältöä ajantasaiseksi, sekä lisätä paljon hyödyllistä tietoa helposti saataville. 

Aikaisemmilla verkkosivuilla ei ollut paljoa materiaalia ja sisältöä lippukunnille. Tämä on ollut suuri puute, johon varsinkin halusimme puuttua. Suuren työmäärän vuoksi kuitenkin osa uusista sisällöistä on vielä työnalla, jonka vuoksi niitä ei saatu julkaisuun mukaan. Halusimme kuitenkin saada uudet verkkosivut auki mahdollisimman pian, joten toivomme malttia uusien sisältöjen odottelussa, kertoo piirin verkkosivuvastaava Jaakko Nordling

Uusia materiaaleja lippukunnille odottaessa kannattaa kuitenkin tutustua muihin uusiin sisältöihin, sekä ominaisuuksiin sivuilla ja palata myöhemmin tutustumaan lisää uusiin materiaaleihin. Sisältöä lisätään sivuille pitkin syksyä heti sen valmistuttua.

Yksi suurista muutoksista verkkosivujen uudistuksen myötä on verkkotunnuksen vaihtuminen yhtenäiseksi muiden piirien kanssa. Nykyään löydät piirin sivut osoitteesta kymenlaakso.partio.fi. Aikaisempi verkkotunnus kymipartio.fi ohjaa uusille sivuille vielä ensi kevääseen asti.

Anna palautetta uudistetuista verkkosivuista!

Valitse palautteen tyyppi