Piirin sääntöuudistus etenee

Kymenlaakson Partiopiirin sääntöuudistus on edennyt seuraavaan luonnosvaiheeseen. Takana on jo tärkeitä keskusteluja sääntöjen päivitystarpeista ja mahdollisista muotoiluista.

Miksi muutos tarvitaan ja miten prosessi etenee

Piirin nykyiset, voimassaolevat säännöt on hyväksytty 1976. Sääntöihin on toki tehty muutamia päivityksiä vuosien varrella, mutta mitään isompaa uudistusta ei ole tehty. Nyt sääntöjen uudistaminen tuli ajankohtaiseksi, koska piirin toimintaa määrittelevä pykälä oli tarpeen päivittää vastaamaan uudistetun partion peruskirjan sisältöä.

Piirihallitus päätti sääntöuudistusprosessin aloittamisesta syksyllä 2022 ja nimesi työn tekemiseen erillisen työryhmän. Uudistusprosessin toteutuksessa tärkeimmäksi kärjeksi nostettiin jäsenistön osallistaminen. Tavoite on ollut saada kaikki mahdolliset ajatukset ja kommentit kuuluviin, jotta säännöt tukevat toimintaa parhaalla mahdollisella tavalla.

Uudistusprosessi esiteltiin syyskokouksessa 2022, jonka jälkeen on pietty kolme erillistä Teams-keskustelua, jotka oli suunnattu piirinjohtajana toimineille, lippukunnanjohtajille ja kaikille jäsenille. Piirinjohtajana toimineiden kommentit haluttiin saada kuuluviin siksi, että heillä kaikilla on omaa kokemusta sääntöjen käyttämisestä. Keskusteluista saatujen kommenttien perusteella työryhmä laati ensimmäisen luonnosversion. Apuna käytettiin myös muiden piirin juuri uusittuja sääntöjä.

Ensimmäinen luonnos esiteltiin tammikuussa 2023 kaikille jäsenille avoimessa Teams-keskustelussa. Käydyissä keskusteluissa on kommentoitu jäsenkokousten ajankohtia, jäsenkokoukseen nostettavien asioiden käsittelyaikataulua, tilintarkastukseen liittyviä aikatauluja ja jäsenmäärään määräytymisen päivää. Tärkein keskustelu on kuitenkin käyty partiojohtajien jäsenyydestä ja äänioikeudesta. Asiaan on saatu paljon tärkeitä näkökulmia ja on selvää, että keskustelu jatkuu vielä.

Jäsenistön kommentit

Piirihallitus keskusteli uudistusprosessin seuraavista vaiheista helmikuun kokouksessaan (16.2.). Tuorein luonnos on nyt jäsenistön nähtävillä. Jäsenillä on vielä mahdollisuus kommentoida luonnosta. Kevätkokoukseen sääntöjä ei viedä, mutta päätöksenteko vaatii joka tapauksessa jäsenkokouksen hyväksynnän. Kommentteja tuoreimmasta sääntöluonnoksesta voi jättää kirjallisesti Perttu Willmanille kevätkokoukseen saakka; perttu.willman @ partio.fi [poista ylimääräiset välilyönnit].

Tuorein sääntöluonnos (avautuu uuteen välilehteen).