Kysely piirin viestinnän saavutettavuudesta

Kymenlaakson partiopiirin viestintä on kokenut isoja uudistuksia tänä vuonna henkilöstöuudistuksen tuoman viestintätyöntekijä -resurssin myötä. Viestinnän tavoitteena on olla saavutettavampaa, aktiivisempaa sekä oikea-aikaisempaa kuin aikaisempina vuosina.

Nyt sinulla on mahdollisuus päästä kertomaan mielipiteesi piirin viestinnän saavutettavuudesta, jotta viestintä voi kehittyä tulevina vuosina entistä parempaan suuntaan.