Jäseneksi ohjelmauudistusvartioon?

Haetaan kahta 15-22 -vuotiasta osallistumaan valtakunnallisen ohjelmauudistuksen työstöön.

Ohjelmauudistuksen osaprojekti haluaa varmistaa, että partio-ohjelmasta tulee aidosti nuorten muovaama ja nuorten näköinen. Jokaisesta A-jäsenestä (partiopiiristä) valitaan kaksi edustajaa Partio-ohjelman ”vaikuttajaryhmään”:

  • 1 ammattiin opiskeleva/ammattikoulun käynyt ja 1 lukiolainen/lukion käynyt
  • Valittujen tulee olla 15-22 -vuotiaita
  • Sukupuolen moninaisuus on hyvä huomio valinnoissa
  • Ryhmä kokoustaa noin kerran kuussa lähtökohtaisesti parin tunnin kokouksen Teamsissa. Ryhmä jatkuu ainakin 2024 loppuun asti.
  • Ryhmässä käydään läpi koko partio-ohjelmaan liittyviä asioita ja jäsenet edustavat A-jäsenensä näkemystä partio-ohjelman uudistamisesta.
  • Edustajat nimittää piirinjohtaja tai piirihallitus 30.12.2023 mennessä.

Laita lyhyt esittely itsestäsi piirinjohtajalle Maria Sakille mahdollisimman pian (etunimi.sukunimi@partio.fi).