Usein kysytyt kysymykset

Paljonko hallituspesti vie aikaa?

Piirihallituksen tehtävät ovat ajankäytöllisesti tiiviitä pestejä. Pestit ovat viikoittain työtä vaativia, välillä myös päivittäin. Tehtävä ei siis ole päätoimi, mutta jotta tehtävä tulisi hoidettua hyvin, tulisi sen olla ensisijainen pesti partiossa. Muiden pestien samanaikaisuus voi olla haaste, mutta kukin tuntee itsensä parhaiten. Piirihallitus kokoustaa 8–12 kertaa vuodessa. Lisäksi kukin toiminnanala kokoustaa toiminnanalasta vastaavan jäsenen johdolla 5–10 kertaa vuodessa. Lisäksi päälle tulevat mahdolliset muut kokoukset, projektit sekä kehityshankkeet, joita on vaikea ennustaa ennalta. Pestit on kuitenkin tarkoitettu opiskelun tai työn ohessa tehtäviksi.

Voiko pestiä hoitaa etänä/toisesta kaupungista?

Kyllä voi. Toki on hyvä osallistua kokouksiin välillä myös paikan päällä. Hallituksen kokouksia järjestetään eri puolilla piiriä.

Miten pestiin perehdytetään?

Pestin edellinen haltija perehdyttää pestiin ja hänen kanssaan sovitaan perehdytytyksen määrästä. Perehdytystä saa myös omalta ryhmältä sekä piirin toimihenkilöiltä.

Mistä saan pestiin tukea?

Pestissä onnistumiseen saat tukea monilta eri tahoilta: piirin työntekijät ovat apuna arjessa, muilta hallituksen jäseniltä saat vertaistukea, kollegoita löytyy myös muista piireistä. Lisäksi pestin edellinen haltija perehdyttää pestiin ja hänen kanssaan sovitaan perehdytytyksen määrästä. Pestiin on mahdollista saada sitä tukevaa koulutusta piirin kustannuksella piirin tai keskusjärjestön kursseilla puheenjohtajan kanssa sovitusti.

Voinko lähteä ehdokkaaksi, vaikka en ole ollut piiripestissä aiemmin?

Ehdokkaaksi voi lähteä, vaikka ei olisi aiemmin ollut piiripestissä. Piiritoiminnan tuntemuksesta on toki hyötyä, mutta kiinnostuksella pääsee jo pitkälle.

Kauanko pesti kestää?

Avoinna olevien pestien kesto on 2 kalenterivuotta 1.1.2023 alkaen.

Mitkä ovat tärkeitä ominaisuuksia pestissä onnistuakseni?

Innostavuus, järjestelmällisyys, kyky johtaa aikuisia ja mielenkiinto pestissä hoidettavaan aiheeseen ovat keskiössä pestissä onnistuaksesi. Kokemus hallitus- ja järjestötoiminnasta on eduksi, mutta tärkeää on kiinnostus ja halu vaikuttaa partiotoimintaan Kymenlaaksossa.

Mitä pesti käytännössä pitää sisällään?

Pestien kuvaukset löydät alempa tältä sivulta.

Minkä kokoinen tiimi pestissä on johdettavana?

Tiimien koko vaihtelee hieman pestistä riippuen, mutta jokaiseen pestiin kuuluu vähintään muutaman henkilön pestiesimiehenä toimiminen.

Keneltä voin kysellä lisää hallitustehtävistä?

Hallitustehtävistä voit kysyä lisää nykyisiltä pestihaltijoilta:

  • Maria Sakki (piirinjohtaja)
  • Pia Heiskanen (piirin varajohtaja)
  • Siiri Kankanen (ohjelmavastaava)
  • Kristiina Mäkinen (vapaaehtoistyö)
  • Anna Kiiski (yhteiskuntasuhdevastaava)
  • Anniina Sajalinna (talousvastavaa)
  • Lotta Seppänen (kasvatusvastaava)
  • Elina Leinonen (aluetyö)
  • Salla Myllylä (viestintävastaava)

Tavoitat heidät kaikki sähköpostilla etunimi.sukunimi@partio.fi. Lisätietoja saat myös piirin työntekijöiltä.

Voinko lähteä pestiin, vaikka en ole ollut pitkään partiossa? (onko jokin pesti joka erityisen ok tässä tilanteessa)

Voit toki, kokemus hallitus- ja järjestötoiminnasta on eduksi ja pestiin perehdytetään.

Onko pesteihin ikärajaa?

Yhdistyslain mukaan puheenjohtajien tulee olla 18-vuotiaita ja muiden hallitusten jäsenten vähintään 15-vuotiaita.

Mikä on laajennettu valiokunta?

SP:ssä toimiva valtakunnallinen ministereiden ja SP:n valiokunnan jäsenten keskustelu, sparraus ja päätöksentekofoorumi. Kullakin toiminnanalalla on omansa samaan aikaan 2-4 kertaa vuodessa.

Mikä on partioneuvosto?

Suomen Partiolaisten ylin päättävä elin jäsenkokousten välillä. Kukin piirin asettaa omaan jäsenmääräänsä suhteutetun määrän partioneuvoksia kullekin kaksivuotiskaudelle partioneuvoksiksi. Neuvosto kokoontuu 2-4 kertaa vuodessa päättämään mm. strategiasta, SP:n toimintasuunnitelmasta, talousarviosta, toimintakertomuksesta, tilinpäätöksestä jne.