Pestikuvaukset

Hallitustehtävistä yleisesti

Piirihallituksen tehtävät ovat ajankäytöllisesti tiiviitä pestejä. Pestit ovat viikoittain työtä vaativia, välillä myös päivittäin. Pestit on kuitenkin tarkoitettu opiskelun tai työn ohessa tehtäviksi. Tehtävä ei siis ole päätoimi, mutta jotta tehtävä tulisi hoidettua hyvin, tulee sen olla ensisijainen pesti partiossa. Muiden pestien samanaikaisuus voi olla haaste, mutta kukin tuntee itsensä ja jaksamisensa parhaiten.

Piirihallitus kokoustaa 8–12 kertaa vuodessa. Lisäksi kukin toiminnanala kokoustaa toiminnanalasta vastaavan jäsenen johdolla 5–10 kertaa vuodessa. Lisäksi päälle tulevat mahdolliset muut kokoukset, projektit sekä kehityshankkeet, joita on vaikea ennustaa ennalta.

Pestiin on mahdollista saada sitä tukevaa koulutusta piirin kustannuksella piirin tai keskusjärjestön kursseilla puheenjohtajan kanssa sovitusti. Pestikeskustelut pidetään vuosittain ja niihin on halutessa mahdollisuus myös useammin. Perehdytystä pestiin saa puheenjohtajilta, omalta ryhmältä, toimihenkilöiltä ja usein myös tehtävän edelliseltä haltijalta.

Hallituksen tehtävät

 • piirin kokonaisuuden johtaminen
 • toiminta- ja taloussuunnitelman toteuttamisen varmistaminen
 • budjettiraamin määritteleminen, talouden seuranta
 • puheenjohtajien tehtäväsalkun (katso alla tehtävät) toteuttaminen
 • henkilöiden nimeäminen ja pestaaminen piirin ryhmiin ja jaostoihin
 • riittävän henkilöstöresurssin varmistaminen
 • edunvalvonta, yhteiskuntasuhteet, ulkoinen kuva sekä yhteistyö muiden piirien ja SP:n kanssa
 • ansiomerkit ja muu kiitos-järjestelmä
 • partion tradition tallentaminen

Tehtäväkohtaiset pestikuvaukset

Huom! Poista alla olevista sähköposteista ylimääräiset välilyönnit, jos kopioit niitä tekstistä.

Piirinjohtaja

Piirinjohtajan pesti on niin arkea kuin juhlaakin. Arkeen kuuluu piirin toiminnan ja talouden suunnittelua ja toteutumisen johtamista. Arki pyörii yhdessä piirihallituksen kanssa, piirin varajohtaja rinnalla yhdessä vastuuta jakaen. Piirinjohtaja ei tee itse suuria päätöksiä, mutta on avainasemassa niiden valmistelussa, työstämisessä ja viestimisessä. Valtakunnalliseen toimintaan piirinjohtaja pääsee tutustumaan kaikkien piirien johtajien yhteisissä tapaamisissa ja tilaisuuksissa, ja niistä saakin mainiota virtaa ja vertaistukea omaan johtamiseen. Yhteistyötä tehdään myös partiotyöntekijöiden kanssa, ja hallinnon oma työntekijä onkin piirin johdon korvaamaton apu. Arjen vastapainoksi piirinjohtajan pestiin kuuluu myös juhlaa, koska piirin edustaminen erinäisissä tilaisuuksissa on yleensä piirinjohdon homma.

Tarjolla onkin nyt kahden vuoden pesti piirin ehdottomalla näköalapaikalla. Pestissä vaaditaan partiotoiminnan tuntemista, hyvää organisointikykyä ja kommunikointitaitoja. Jos niitä ei vielä ole, pesti kyllä opettaa nopeasti, tarvitaan vain riittävästi intoa.

Vuonna 2023 valittavan piirinjohtajan pestin kesto on 1 vuosi.

Maria, maria.sakki @ partio.fi

Piirin varajohtaja

Piirin varajohtaja toimii piirinjohtajan vahvana työparina. Varajohtaja tsemppaa piirihallituksen jäseniä huippusuorituksiin ja toimii piirinjohtajan kanssa piirin edustajana muihin piireihin päin sekä yhteiskuntaan toiminta-alueella. Piirin varajohtajana pääset vaikuttamaan piirintoimintaan, olet avainhenkilö piirin toiminnassa ja siinä, millaista Kymenlaakson Partiopiirin tulevaisuus näyttää. Piirin varajohtajan pesti on näköalapaikka koko partion laajaan kenttää. Piirin varajohtajana pääset verkostoitumaan kaikkien Suomen Partiolaisten piirinjohtajien kanssa moninaisissa koulutuksissa ja muissa tapahtumissa.

Piirinjohtaja ja varajohtaja määrittelevät keskinäisen työnjakonsa. Piirinjohtajien tehtäviin kuuluvat:

 • Johtaa, suunnittelee ja seuraa kasvuun liittyviä toimenpiteitä piirissä
 • Vastaa piirin toiminnansuunnittelusta, joka pohjautuu keskusjärjestön toimintasuunnitelmaan ja toteuttaa partion strategiaa
 • Vastaa toiminta-alueensa osalta kriisisuunnittelusta ja -valmiudesta
 • Huolehtii piirin ja sen lippukuntien edunvalvonnasta ja toimintaedellytyksistä
 • Pitää huolta keskeisistä sidosryhmistä piirin alueella
 • Vastaa piirin tiedonhallinnasta
 • Kouluttaa ja opastaa lippukuntia ansiomerkkijärjestelmän käyttöön
 • Vastaa piirin kehitystoiminnasta

Pestiin käytettävä aika riippuu omasta halustasi panostaa pestiin. Piirin varajohtajan tärkein tehtävä on tehdä pestiä tiiviissä yhteistyössä piirinjohtajan kanssa.

Pia, pia.heiskanen @ partio.fi

Ohjelma

Kaksivuotispestini piirihallituksessa päättyy, ja siksi tarjolla olisi nyt paikka henkilölle, joka haluaa antaa eväitä piiritasolla yksittäisille partiolaisille. Partiolaisten tiedot ja taidot luovat perustan lippukuntien toimintaan. Pääsee läheltä näkemään kehitystä ja onnistumisen elämyksiä. Sekä upea mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaista partiota Kymenlaaksossa on tarjolla tulevaisuudessa! Apuna on mm. loistava piirihallitus ja kisatiimin jäsenet.

Ohjelma vastaavan pestiin kuuluu vapaamuotoisempien kurssien järjestäminen ja kisatiimin avustaminen. Älä huoli ei tarvitse osata itse kaikkia taitoja, vaan ainoastaan keksiä kuka voisi kursseja järjestää.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä, niin kerron mielelläni lisää!
Saara, saara.vanttinen @ partio.fi

Kasvatus

Olisitko sinä piirin seuraava kasvatusvastaava?

Kymenlaakson partiopiiri etsii itselleen uutta kasvatuksesta vastaavaa hallituksen jäsentä. Tässä pestissä johdat kahta jatkuvasti kehittyvää jaostoa, joista toinen keskittyy perhepartio- ja sudenpentu-/seikkailijatoimintaan, ja toinen vaeltajatoimintaan. Saat organisoida erilaisia ikäkausitapahtumia Kymenlaakson alueella, kuten tasava-tapaamisia sekä iltaretkiä ja näiden lisäksi pääset myös mukaan valtakunnallisten partiotapahtumien sekä kasvatustoiminnan kehittämiseen.

Pesti on kaksivuotinen eli kerkeät tutustumaan, järjestämään sekä halutessasi kehittämään piirin kasvatustoimintaa vuosina 2024 ja 2025. Pestissäsi sinua tulee piirin työntekijä, joka auttaa asiassa kuin asiassa. Apua, tukea ja neuvoja saat myös piirihallituksen muulta porukalta.

Jos piirin kasvatustoiminta kuulostaa mielenkiintoiselta ilmianna itsesi tai kaverisi!

Nella, nella.ruonala@partio.fi

Vapaaehtoistuki

Hei sinä joka olet kiinnostunut koulutuksista ja vapaaehtoisten hyvinvoinnista. Piirihallituksessa vapautuu Vapaaehtoistuen edustajan paikka.
Pestissä pääset suunnittelemaan koulutuksia ja tapahtumia vapaaehtoisille.
Pääset myös verkostoitumaan muiden piirien edustajien kanssa laajennetuissa valiokunnissa kaksi kertaa vuodessa, näissä tapaamisissa suunnitellaan tulevia uudistuksia mm. koulutuksiin. Syksyllä on vapaaehtoistuen foorumi joka on mainio paikka tutustua muihin edustajiin. Pestissä on apuna koulutusohjaajat ja koulutusryhmä.

Kristiina, kristiina.makinen @ partio.fi

Yhteiskuntasuhdevastaava

Yhteiskuntasuhdevastaava on piirihallituksessa toimiva luottamushenkilö, joka vastaa piirin yhteiskuntasuhteista. Hän johtaa piirin Y-jaostoa, jossa toimii tällä hetkellä neljä kokenutta ja aktiivista partiolaista. Piirin yhteiskuntasuhteissa sisältö painottuu tällä hetkellä ilmasto- ja ympäristötyöhön, seurakuntayhteistyöhön sekä alueellisessa metsäverkostossa toimimiseen.

Piirin luottamushenkilönä Yhteiskuntasuhdevastaava edustaa piiriä SP:n vastuullisuusverkoston ja yhteiskuntasuhteista vastaavan verkoston toiminnassa. Verkostoista saa paljon käytännön ideoita ja apua y-suhteiden edistämiseen omassa piirissä. Työnjakoa SP:n, piirin ja lippukuntien välillä määritellään Sopu-dokumentissa.

Hyvän menestymisen pestissä takaa kiinnostus yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen sekä halu olla mukana kehittämässä partiotoimintaa Kymenlaaksossa. Pestin hoitaminen onnistuu myös etänä.

Anna, anna.kiiski @ partio.fi

Aluetyö

Aluetyö vastaa Kymenlaaksossa lippukuntien hyvinvoinnista ja kasvusta. Eli aluetyöstä vastaava piirihallituksen jäsen toimii Kymenlaaksossa osana valmennustiimiä. Tämän lisäksi aluetyöhön kuuluu moninaisuus, joka on Kymenlaaksossa vielä alkutekijöissään. Valmennustiimiin kuuluu tällä hetkellä valmennusvastaava, jäsenkoordinaattori ja neljä valmentajaa.

Piirihallituksen kokousten lisäksi pääset edustamaan Kymenlaakson piirihallituksen aluetyötä Suomen partiolaisten laajennetuissa valiokunnissa kaksi kertaa vuodessa. Kokouksissa käsitellään partion kasvua ja moninaisuutta kokonaisuudessaan Suomessa ja partiopiireissä.

Aiempaa kokemusta pestistä ei tarvitse olla – saat pestiin perehdytyksen. Pesti on myös mahdollista hoitaa etänä.

Elina, elina.leinonen @ partio.fi