Yhteistyökumppanit

Kiitämme Rysky24-kilpailujen toteuttamisessa mukana olevia yrityksiä ja yhteisöjä.

Hanketta on rahoittanut Metsämiesten Säätiö. Lahjoitukset ja säätiöfuusiot ovat tärkeä osa Säätiön
yleishyödyllisen toiminnan vaikuttavuutta. Lisätietoa www.mmsaatio.fi