Syyskokous 2023

Tervetuloa Kymenlaakson Partiopiiri ry:n sääntömääräiseen syyskokoukseen
Aika:  15.11.2023 klo 18
Paikka: Kouvolatalon Honkasali, Varuskuntakatu 11, 45100 Kouvola

Valtakirjojen tarkistus aloitetaan kello 17.30.

Piirin kokouksissa on rekisteröidyillä partiolippukunnilla yksi ääni jokaista alkavaa 25 jäsenmaksunsa maksanutta partiolaista kohden. Partiolippukunnan äänioikeus määräytyy edellisen vuoden viimeiseen päivään mennessä maksettujen jäsenmaksujen mukaan.
Edustajikseen piirin kokouksiin valitsevat rekisteröidyt partiolippukunnat korkeintaan vuodeksi kerrallaan äänimääränsä vastaavan määrän edustajia, jotka käyttävät lippukunnan äänivaltaa ja heille varaedustajat. Edustaja ei voi valtuuttaa toista henkilöä tilalleen.
Lisäksi jokaisella ennen piirin kokousta jäsenmaksunsa maksaneella partiojohtajalla yksi ääni. Partiojohtaja ei voi valtuuttaa toista henkilöä tilalleen.

Voimassa olevien sääntöjen mukaan syyskokouksen tehtävänä on:

 1. Valita kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.
 2. Valita kaksi pöytäkirjan tarkistajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
 3. Hyväksytä toimintasuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten.
 4. Hyväksyä talousarvio seuraavaa toimintavuotta varten.
 5. Valita erovuoroisen hallituksen puheenjohtajan tilalle puheenjohtaja kahdeksi toimintavuodeksi kerrallaan.
 6. Valita erovuoroisen hallituksen varapuheenjohtajan tilalle varapuheenjohtaja kahdeksi toimintavuodeksi kerrallaan.
 7. Päättää hallituksen jäsenten määrästä.
 8. Valita erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle hallituksen jäsenet kahdeksi toimintavuodeksi kerrallaan.
 9. Valita edustajat Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n seuraaviin kokouksiin.
 10. Valita kaksi toiminnantarkastajaa ja heidän varamiehensä seuraavaksi tilikaudeksi.
 11. Käsitellä hallituksen ja jäsenten esittämät asiat.

Lisäksi kokouksessa päätetään uusien sääntöjen hyväksymisestä ja käyttöön ottamisesta sekä täydennetään tarvittaessa hallitusta.

Syyskokouksen materiaalit: