Syyskokous 2022

Tervetuloa Kymenlaakson Partiopiiri ry:n sääntömääräiseen syyskokoukseen
Aika: 16.11.2022 klo 18:00
Paikka: Kouvolan Yhteiskoulu (Salpausselänkatu 24, 45100 Kouvola)
Valtakirjojen tarkistus aloitetaan kello 17.30.

Piirin kokouksissa on rekisteröidyillä partiolippukunnilla yksi ääni jokaista alkavaa 25 jäsenmaksunsa maksanutta partiolaista kohden. Partiolippukunnan äänioikeus määräytyy edellisen vuoden viimeiseen päivään mennessä maksettujen jäsenmaksujen mukaan.
Lisäksi jokaisella ennen piirin kokousta jäsenmaksunsa maksaneella partiojohtajalla yksi ääni. Partiojohtaja ei voi valtuuttaa toista henkilöä tilalleen.

Syyskokouksen tehtävänä on:

 1. Valita kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.
 2. Valita kaksi pöytäkirjan tarkistajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
 3. Hyväksytä toimintasuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten.
 4. Hyväksyä talousarvio seuraavaa toimintavuotta varten.
 5. Valita erovuoroisen hallituksen puheenjohtajan tilalle puheenjohtaja kahdeksi toimintavuodeksi kerrallaan.
 6. Valita erovuoroisen hallituksen varapuheenjohtajan tilalle varapuheenjohtaja kahdeksi toimintavuodeksi kerrallaan.
 7. Päättää hallituksen jäsenten määrästä.
 8. Valita erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle hallituksen jäsenet kahdeksi toimintavuodeksi kerrallaan.
 9. Valita edustajat Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n seuraaviin kokouksiin.
 10. Valita kaksi toiminnantarkastajaa ja heidän varamiehensä seuraavaksi tilikaudeksi.
 11. Käsitellä hallituksen ja jäsenten esittämät asiat.

Syyskokouksen materiaalit: