Kevätkokous 2023

Tervetuloa Kymenlaakson Partiopiiri ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen
Aika: 16.3.2023 klo 18:00
Paikka: Huutjärven koulu (Huutjärventie 56, 49210 Huutjärvi)

Valtakirjojen tarkistus aloitetaan kello 17.30.
Kokoukseen ei tarvitse ilmoittautua erikseen.

Piirin kokouksissa on rekisteröidyillä partiolippukunnilla yksi ääni jokaista alkavaa 25 jäsenmaksunsa maksanutta partiolaista kohden. Partiolippukunnan äänioikeus määräytyy edellisen vuoden viimeiseen päivään mennessä maksettujen jäsenmaksujen mukaan.
Lisäksi jokaisella ennen piirin kokousta jäsenmaksunsa maksaneella partiojohtajalla on yksi ääni. Partiojohtaja ei voi valtuuttaa toista henkilöä tilalleen.

Kevätkokouksen tehtävänä on:

  1. Valita kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.
  2. Valita kaksi pöytäkirjan tarkistajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
  3. Vahvistaa toimintakertomus ja tilinpäätös sekä päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
  4. Valita edustajat Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n seuraaviin kokouksiin.
  5. Päättää seuraavan vuoden jäsenmaksusta.
  6. Käsitellä hallituksen ja jäsenten esittämät asiat.

Kevätkokouksen materiaalit: