Partion ansiomerkit ovat osa partiomenetelmää ja partion symboliikkaa. Jokaisesta lippukunnasta löytyy vuosittain varmasti ainakin yksi partiolainen, joka ansaitsee kiitoksen ja ansiomerkkejä jaetaankin kiitoksena ja tunnustuksena aktiivisesta ja ansiokkaasta partiotoiminnasta. 

Ansiomerkkijärjestelmässä on muun muassa merkkejä pesteissä menestyneille, Collanin solki SuSe-johtajille ja Louhisuden solki vartionjohtajana toimiville samoajille, aktiivisesti toimineille vaeltajille Pyhän Yrjön solki, partioaatetta esimerkillisesti esille tuoneille nuorille Mannerheim-soljet sekä partiojohtajaikäisille piirin ja Suomen Partiolaisten ansiomerkit. Tarkemmin merkkien kuvaukset ja myöntöperusteet löytyvät piirin ja SP:n ansiomerkkiohjeista, jotka löytyvät puolestaan piirin (kymipartio.fi/piiri/ansiomerkit) ja SP:n nettisivuilta (partio.fi/ansiomerkit). 

Ehdotukset ansiomerkkien myöntämiseksi tehdään Kuksan kautta, ja hakijana toimii esimerkiksi merkin saajan lippukunnan johtajiston edustaja. Ehdotukseen kirjataan kaikki tarvittavat tiedot niin, että kuka tahansa ulkopuolinenkin saa hyvän kuvan siitä kuka merkin ehdotettu saaja on ja mitä hän on partiossa tehnyt. Kysymykset eroavat hieman riippuen siitä mitä merkkiä ehdotetaan. Ehdotuksia voi tehdä milloin tahansa, mutta ne käsitellään kootusti neljä kertaa vuodessa ja merkit päästään jakamaan parisen kuukautta kulloisenkin määräpäivän jälkeen. 

Piirissä toimii ansiomerkkitoimikunta, joka käsittelee tehdyt ehdotukset ja auttaa mielellään ehdotusten tekemisessä. Piirin syyspäivillä 3.-4.9.2022 pidetään yhteinen työpaja, jossa ansiomerkkitoimikunta auttaa kädestä pitäen valitsemaan oikeat merkit ja tekemään ehdotukset, joten käykäähän kaikki oman lippukuntanne jäsenet läpi ja tulkaa ehdottamaan merkkejä. 15.9. määräpäivään mennessä tehdyt ehdotukset käsitellään siten, että merkit pääsee jakamaan esimerkiksi itsenäisyyspäivässä tai puurojuhlassa. 

Ansiomerkkien vuosikello

Ansiomerkkitoimikunnan puolesta, 
pj Maria