Kymenlaakson Partiopiiri ry – Syyskokous 2023

Tervetuloa piirin syyskokoukseen!

Kymenlaakson Partiopiiri ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään 15.11.2023.

Piirin sääntöjen mukaisesti syyskokouksen tehtävänä on 

 1. Valita kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.

 2. Valita kaksi pöytäkirjan tarkistajaa ja kaksi ääntenlaskijaa. 

 3. Hyväksytä toimintasuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten. 

 4. Hyväksyä talousarvio seuraavaa toimintavuotta varten. 

 5. Valita erovuoroisen hallituksen puheenjohtajan tilalle puheenjohtaja kahdeksi toimintavuodeksi kerrallaan. 

 6. Valita erovuoroisen hallituksen varapuheenjohtajan tilalle varapuheenjohtaja kahdeksi toimintavuodeksi kerrallaan. 

 7. Päättää hallituksen jäsenten määrästä. 

 8. Valita erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle hallituksen jäsenet kahdeksi toimintavuodeksi kerrallaan. 

 9. Valita edustajat Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n seuraaviin kokouksiin. 

 10. Valita kaksi toiminnantarkastajaa ja heidän varamiehensä seuraavaksi tilikaudeksi. 

 11. Käsitellä hallituksen ja jäsenten esittämät asiat. 

Kokouksessa käsiteltäviksi halutut ehdotukset on toimitettava hallitukselle neljä (4) viikkoa ennen kokousta. 

Tervetuloa!

Hallitus


Tapahtuman saavutettavuus

Tapahtumassa on huomioitu

Kokoukset, Digitaalinen saavutettavuus, Hajuaisti, Hygienia, Hyvä olla, Katsomus, Kieli, Kuuloaisti, Lääkitys ja ensiapu, Liikkuminen, Näköaisti, Ohjelma, Raha, Ruoka

Lue lisää saavutettavuudesta partiotapahtumissa