Styrelsemedlem för Finlands Svenska Scouter

Arbeta för den svenska scoutingens framtid i Finland: sök till styrelsemedlem för Finlands Svenska Scouter!

På FiSSc:s höstmöte 30.10.2022 i Vörå tar förbundets medlemmar beslut om det kommande årets målsättningar inom verksamheten. Under höstmötet röstar förbundet om nya styrelsemedlemmar som ska jobba för att dessa målsättningar förverkligas.

Förbundet söker nya styrelsemedlemmar, inför 2023 finns det många lediga poster som är redo att fyllas av ivriga och kunniga FiSScar! Styrelsen består av scoutchef (ordförande) och 2 vice scoutchefer tillsammans med 7 medlemmar. Styrelsens arbete stöds av verksamhetsledaren som deltar i styrelsens möten. Speciellt är samarbetet mellan ordförandena och verksamhetsledaren tätt. Om du är intresserad av uppdraget som scoutchef, läs mera här. Om du är intresserad av uppdraget som en av vice scoutcheferna, läs mera här. Är du intresserad av uppdraget som styrelsemedlem, läs vidare!

Valberedningskommitténs ordförande, sittande scoutchefen och verksamhetsledaren svarar gärna på frågor om uppdraget. Valberedningskommittén presenterar kandidaterna för de olika posterna för medlemmarna och sköter presentationer av kandidaterna. En kandidat kan också själv gå ut med att hen ställer sig till förfogande. Genom att fylla i detta formulär ställer man upp som kandidat.

Om du inte är intresserad av ett styrelseuppdrag, men däremot vet någon som du tycker kunde vara en lämplig kandidat för styrelsen kan du meddela valberedningskommitténs ordförande, Milla Aaltonen (milla.aaltonen@scout.fi) om saken. Sittande scoutchefen Filip (filip.nyman@scout.fi) eller verksamhetsledaren Jonna (jonna.sahala@scout.fi) svarar också gärna på frågor och funderingar gällande uppdraget.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Längd på uppdrag: mandattiden är 2 år (eller 1-årigt ifall det är en post med ifyllnadsval)
Som styrelsemedlem ser du till förbundets bästa som helhet. Styrelsemedlemmar väljs inte till en portföljpost, utan den nyvalda styrelsen delar sinsemellan upp sitt arbete så att varje medlem sköter kontakten med ett lämpligt antal grupper och projekt (enligt intresse och möjlighet).

Som styrelsemedlem:

 • Utarbetar du tillsammans med styrelsen strategier och ramar för förbundet och projekt i enlighet med förbundsmötens beslut
 • Följer du tillsammans med styrelsen upp verksamhetsplanens förverkligande
 • Deltar du i möten och representationstillfällen
 • Stöder och handleder du gruppordförande/projektchefer för de grupper och område som hör till dig (besluts inom den nya tillsatta styrelsen). Detta i samråd med områdets ansvariga anställda.
 • Gör du handslag med gruppordförande/projektchefer för de grupper och område som hör till dig (besluts inom den nya tillsatta styrelsen). Detta i samråd med områdets ansvariga anställda.
 • Intressebevakar du det egna området och informerar/rapporterar till team och resten av styrelsen
 • Bereder du ärenden till förbundsstyrelsen, enligt överenskommelse
 • Kommunicerar och informerar du om ärenden mellan team och styrelsen
 • Leder du utvecklingsarbetet för det verksamhetsområdet du ansvarar för
 • Håller du kontakt med motsvarande förtroendevald i Finlands Scouter
En styrelse med medlemmar från olika håll av landet, i olika åldrar och med olika bakgrunder representerar förbundet bäst. Styrelsen behöver kunna se saker ur flera perspektiv för förbundets bästa och kan då mest sannolikt göra goda beslut. Styrelsens arbetssätt bestäms tillsammans inom styrelsen i början av året.

Vilka egenskaper kan det vara bra att ha som styrelsemedlem?

 • Är bekväm med möten och strategiplanering
 • God hand med att läsa, kommentera och behandla texter
 • Att vara en god handledare
 • Förmåga att lyssna
 • Erfarenhet och kunskap om finlandssvensk scouting
 • Erfarenhet av styrelsearbete (men inget krav!)
 • Erfarenhet av föreningsarbete

Lisätiedot

Varför ska du söka till uppdraget som styrelsemedlem? 

 • Du får göra ett meningsfullt frivilliguppdrag som främjar barns och ungas välmående
 • Du får utöka ditt scoutnätverk och lära känna många nya människor
 • Du får utveckla ditt eget ledarskap genom att leda andra
 • Du får första parkett att vara med och påverka förbundets utveckling
 • Du får erfarenhet som är mycket värdefull också i arbetslivet

Täytä hakemus