Explo 2023 Tekemisen mestari

Mitä saat, kun yhdistät kaksi coolia ja idearikasta tyyppiä ja vesinokkaeläimen? Bängeriä ohjelmaa Explon lauantaipäivälle.

Ohjelmamestarina pääset toteuttamaan lauantain päiväohjelmaa. Pelillisen kaupunkiohjelman kautta samoajat pääsevät oppimaan uutta, ylittämään itsensä ja heittäytymään. Ohjelma jakautuu viiteen kokonaisuuteen, joista jokainen sisältää erilaisia aktiviteetteja. Ohjelmamestarina johdat tiimiäsi vastaten yleisesti kaikista kokonaisuuksista, joista jokaiselle tulet myöhemmin pestaamaan osa-aluekympin. Vuoden 2023 Explo keskittyy ohjelmassaan Suomen Partiolaisten ohjelmapainotukseen "Sanoista tekoihin". Painotus tulee näkymään niin ohjelmassa kuin koko tapahtuman järjestämisessä.

Vastuullasi on ohjelman organisointi sekä käytännön toteutuksen johtaminen. Toimit osa-alueesi pestaajana ja vastaat tekijöiden perehdyttämisestä.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Pestissä menestyäksesi tarvitset:

  • Samoajaohjelman & kasvatustavoitteiden tuntemusta

  • Näkemyksen ohjelmakokonaisuudesta

  • Fantastisia ideoita

Aiemmasta partioprojektiosaamisesta, projektiosaamisesta yleensäkin on hyötyä pestissä toimimisessa. Ideointikyky ja luovuus ovat eduksi tässä pestissä.

Pestin hoitaminen vaati aikaa vaihtelevasti ja sisältää itsenäistä työskentelyä, osa-alueen kokoukset sekä ryhmän omat kokoukset. Lähempänä tapahtumaa aikaa kuluu enemmän, noin 3-5 tuntia viikossa.

Projekti tehdään pääsääntöisesti paikkariippumattomasti etänä itse tapahtumaa lukuun ottamatta, joten hae rohkeasti mukaan asuinpaikastasi riippumatta.

Pesti on paripesti. Voit hakea pestiä yksin tai parina yhdessä toisen hakijan kanssa. Mainitse hakemuksen Lisätiedot-kentässä mahdollisesta tiedossasi olevasta parista. Mikäli haette parina, lähetättehän kuitenkin omat hakemukset.

Lisätiedot

Pesti tarjoaa näköalapaikan Explon osa-alueeseen, jota ilman tapahtuma ei onnistu. Pääset vaikuttamaan konkreettisesti siihen, että kaikilla on hauska ja elämyksellinen tapahtuma. Pestiä tehdään yhdessä ohjelmajohtajien, sekä tiiviissä yhteistyössä muiden osa-alueiden kanssa, unohtamatta tiimiä jonka saat rekrytoida itsellesi. Pestiä ei siis tarvitse tehdä yksin!  

Kaikki hakijat haastatellaan mahdollisimman pian hakemuksen saapumisen jälkeen. Päätöksistä ilmoitetaan hakijoille henkilökohtaisesti. Liitteeksi voit laittaa partio-cv:si. Lisätietoja pestistä saat ohjelmajohtajilta  

Inari Tiainen, inari.tiainen@partio.fi  

Julia Salin, julia.salin@partio.fi  

Täytä hakemus